Press release – April 26’th 2012

26 Aprilie 2012

Braşov

COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 26 aprilie 2012, ora 10.00, Fundaţia Agapedia România a organizat conferinţa de presă pentru lansarea proiectului „RurActiv – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Apaţa şi Budila (Judeţul Braşov)”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, „Investeşte în Oameni!”.

Proiectul este implementat de către Fundaţia Agapedia România, în parteneriat cu Primaria Comunei Apaţa, Primăria Comunei Budila şi Primăria Comunei Tărlungeni, în perioada 01.02.2012 – 31.01.2014.

Proiectul are ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de susţinere a ocupării în comunele Tărlungeni, Budila şi Apaţa (judeţul Braşov) astfel încât, la finalul proiectului, cele 3 comune în care se va implementa proiectul vor avea o rată de ocupare mai bună.

În cadrul proiectului, 60 de persoane din mediul rural care sunt inactive pe piaţa muncii vor beneficia de cursuri gratuite de calificare în domeniile „baby sitter”, „îngrijitor bătrâni la domiciliu” şi „mediator sanitar”, iar minim 10% dintre beneficiarii proiectului vor obţine un loc de muncă. Toţi beneficiarii proiectului vor participa la sesiuni individuale de consiliere ocupaţionala şi vor beneficia de asistenţă specifică pentru găsirea şi ocuparea unui loc de muncă adecvat. 30 de membrii de familie dependenţi vor beneficia de asistenţă astfel încât persoanele cu potenţial de reintegrare pe piaţa muncii să poată participa la cursurile de calificare şi să poată merge la muncă.

În plus, se va dezvolta o reţea formată din 15 promotori de dezvoltare rurală recrutaţi din rândul beneficiarilor proiectului (câte 5 persoane din fiecare dintre cele 3 comune), reprezentanţi ai autorităţilor locale din cele 3 comune şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor publice cu atribuţii în susţinerea ocupării persoanelor din mediul rural.

Activităţile specifice ale proiectului vor fi completate de un demers de informare a comunităţilor rurale cu privire la oportunităţile de calificare şi angajare oferite în cadrul proiectului, cu privire la beneficiile pe termen lung ale obţinerii unei calificări viabile şi cu privire la beneficiile angajării pe termen lung în comparaţie cu munca zilieră şi cu dependenţa de ajutoare sociale.

Persoane de contact:

Mihaela BUCŞA – Specialist Relaţii Publice

Fundaţia Agapedia România

tel.: 07235370101

fax: 0368/409.115

E-mail: mihaela@agapedia.ro

Liliana GUŞU – Manager de Proiect

Fundaţia Agapedia România

tel./fax: 0368/409.115

E-mail: info@agapedia.ro

Previous post:

Next post: