Despre proiect

Titlul proiectului:
„RurActiv – proiect integrat de creştere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Apaţa şi Budila (Judeţul Braşov)”, Număr de identificare: POSDRU/110/5.2/G/89009.

Finanţare:
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, „Investeşte în Oameni!”.

Perioada de implementare:
01 februarie 2012 – 31 ianuarie 2014

Obiectiv:
Crearea unui sistem sustenabil de susţinere a ocupării în comunele Tărlungeni, Budila şi Apaţa (judeţul Braşov) astfel încât, la finalul proiectului, cele 3 comune în care se va implementa proiectul vor avea o rată de ocupare mai bună.

Obiective specifice:
– Crearea unei reţele de promotori de dezvoltare rurală;
– Creşterea ocupabilităţii persoanelor din mediul rural prin consiliere şi informare individualizată urmată de calificarea a 60 de persoane inactive pe piaţa muncii din cele 3 comune implicate în proiect (minim 30 de femei), cu o rată de ocupare minimă de 10%;
– Îmbunătăţirea atitudinii persoanelor neocupate din mediul rural faţă de calificare şi integrarea pe piaţa muncii,
– înţelegerea oportunităţilor mobilităţii ocupaţionale şi geografice,
– conştientizarea riscurilor muncii la negru şi ale muncii ocazionale,
– promovarea unui stil de viaţă sănătos fără comportamente de risc care să scadă şansele de ocupare prin campanie de informare anuală cu durata de 6 luni;
– Creşterea şanselor de ocupare ale populaţiei aflată la vârsta activă prin facilitarea accesului la servicii de asistenţă pentru 30 de membri de familie dependenţi în intervalul orar în care persoana de care aceştia depind este la muncă.

Rezultate:
– 75 de persoane inactive pe piaţa muncii din comunele Apaţa, Budila şi Tărlungeni vor fi beneficiarii direcţi ai proiectului, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi şomeri din mediul rural;
– 15 promotori de dezvoltare rurală vor fi selectaţi dintre cei 75 de beneficiari;
– o reţea de promotori de dezvoltare rurală formată;
– 3 cursuri de calificare organizate: baby sitter, mediator sanitar şi îngrijitor bătrâni;
– 8 beneficiari vor obţine locuri de muncă până la finalul proiectului;
– 30 de membri de familie dependenţi, în special copii, vor beneficia de asistenţă pentru ca beneficiarii proiectului să poată participa la cursurile de calificare şi să poată obţine un loc de muncă;
– 316 sesiuni de informare în comunităţile rurale organizate în cadrul proiectului.